Coaching en psychotherapie
Adolescenten en Volwassenen
Sigrid Staquet

In een vijftal sessies (intakefase) verkennen we samen jouw klachtenpatroon en onderzoeken we welke richting je uit wil.
Na de intake fase maken we afspraken over de frequentie van de sessies. Afhankelijk van de aard van de klachten, de dringendheid en de last die je ondervindt, kan dat wekelijks of twee- of driewekelijks zijn.
Regelmatig lassen we evaluatiemomenten in waarin we bekijken welke winst je maakt en hoe we verder werken.
Een begeleiding kan duren van enkele weken tot maanden.

Minderjarige adolescenten

Een eerste gesprek vindt altijd plaats in het bijzijn van je ouders, want als jij ergens last van hebt, maken zij zich meestal ook wel zorgen over jou.

Na dit gesprek spreken we af in welke setting we verder zullen werken. Jij samen met je ouders? Jij alleen?