Coaching en psychotherapie
Adolescenten en Volwassenen
Sigrid Staquet

Begeleiding van volwassenen vanaf 18  jaar.  Mogelijke thema’s kunnen zijn :

Stress, burn-out en psychosomatische klachten
Voel je jezelf overvraagd?   Kan je moeilijk ‘neen’ zeggen?  Hoe kan je een assertieve stijl ontwikkelen en meer rust en ruimte voor jezelf creëren ?
Heb je vaak hoofdpijn, buikpijn,… voel je jezelf moe …zonder aanwijsbare medische oorzaak.  Hoe kan je spanningen in je lijf verminderen en je levenskwaliteit verbeteren ?
Zingeving en depressie

Omgaan met verlies en rouw

Wil je graag hulp om je leven terug in handen te nemen na een mislukte relatie, het overlijden van een dierbare  of een ander verlies?  Hoe neem je afscheid en hoe geef je weer betekenis en zin aan je leven?

Gevoelens van moedeloosheid en zinloosheid

Hoe leer je weer plezier vinden in de dagelijkse dingen ?  Hoe kan je een taakinvulling in de maatschappij (weer) opnemen ?

Persoonlijke groei

Voel je jezelf onzeker.  Heb je het gevoel dat anderen het steeds beter kunnen.  Hoe kan je meer vertrouwen krijgen in je eigen kennen, kunnen en voelen ?

Wil je onderzoeken wie jij bent en meer duidelijkheid krijgen over wat jij wil?

Wil je hulp bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden in je leven ?

Relaties
Hoe kan je omgaan met conflicten en meningsverschillen  ? 
Relatieproblemen met je partner,  één van de kinderen, ouders…
Problemen op het werk

Conflicten, stress, communicatieproblemen

Pesten