Coaching en psychotherapie
Adolescenten en Volwassenen
Sigrid Staquet

Begeleiding van adolescenten vanaf 14 jaar.  Mogelijke thema’s kunnen zijn :

Oppositioneel opstandig gedrag
Krijg je soms woedeaanvallen, ga je wel eens op de vuist, isoleer je jezelf,…   Is het soms moeilijk om te doen wat van je verwacht wordt door school, door je ouders,…  Hoe kan je deze agressie ombuigen naar een gepaste manier om op te komen voor wie jij bent ?
Problemen op school

Pesten of gepest worden.

Hoe kom je uit deze negatieve spiraal en maak je ruimte voor voedende relaties ?

Schoolmoe.

Wat doe je als je jezelf iedere dag naar school sleept of helemaal niet meer de energie vindt om je in te zetten voor school ?

Faalangst

Stel je het studeren steeds weer uit of integendeel kan je moeilijk stoppen met studeren, voel je jezelf overvraagd.  Hoe kan je efficiënter leren studeren ? …

Hoogbegaafd zijn

Ervaar je het dragen van een groot potentieel eerder als een last.  Zijn je schoolresultaten niet in verhouding tot je kunnen.  Sluipt verveling in je leven.   Loopt het wat moeilijk om je vlot te bewegen onder leeftijdsgenoten…  Wat zit daar binnen in je verscholen?   Hoe kan je dit als kracht aanwenden om richting aan je leven te geven?

Stress en psychosomatische klachten
Voel je jezelf overvraagd.  Kan je moeilijk ‘neen’ zeggen.  Hoe kan je een assertieve stijl ontwikkelen en meer rust en ruimte voor jezelf creëren ?
Heb je vaak hoofdpijn, buikpijn,… voel je jezelf moe …zonder aanwijsbare medische oorzaak.  Hoe kan je spanningen in je lijf verminderen en je levenskwaliteit verbeteren ?
Zingeving en depressie

Omgaan met verlies en rouw

Wil je graag hulp om je leven terug in handen te nemen na de scheiding van je ouders, het overlijden van een dierbare  of een ander verlies?  Hoe neem je afscheid en hoe geef je weer betekenis en zin aan je leven?

Gevoelens van moedeloosheid en zinloosheid

Hoe leer je weer plezier vinden in de dagelijkse dingen ?  Hoe kan je een taakinvulling in de maatschappij (weer) opnemen ?